Rechtsgebieden

PERSONEN EN FAMILIERECHT

 • echtscheidingen
 • omgangsregelingen
 • alimentatievorderingen
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing

HUURRECHT

 • woningontruiming
 • onderhoud en gebreken
 • woningruil
 • overlast
 • medehuurderschap
 • onderhuur

SOCIALE VOORZIENINGEN

 • moeilijkheden bij aanvraag bijstand
 • stopzetting en opschorting bijstand
 • strafkorting
 • bijstandsverhaal
 • WMO 2015 en pgb
 • pgb jeugdwet

SOCIALE VERZEKERINGEN

 • uitkering op basis van de ziektewet
 • pgb bij ziektekostenverzekering
 • werkeloosheidswet
 • WAO
 • WIA

ARBEIDSRECHT

 • ontslag
 • loonachterstand
 • vaststellingsovereenkomst
 • aanzegvergoeding
 • transitievergoeding

STRAFRECHT

 • drugsdelicten
 • geweld en bedreiging en zedendelicten
 • fraude
 • inbeslagname
 • verkeersdelicten
 • verhoorsbijstand
 • strafbeschikkingen